Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery ŠEDIVCOVEJ, Viery TOMANOVEJ, Svetlany PAVLOVIČOVEJ, Márie JANÍKOVEJ a Evy HUFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1634
Dátum doručenia: 2. 7. 2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Hufková, M. Janíková, S. Pavlovičová, V. Šedivcová, V. Tomanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1656 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1656 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1984 zo dňa 29. 9. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us541984 (Uznesenie (1. čítanie)) Us541984 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
1. 10. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 11. 11. 2015.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2089 zo dňa 11. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 11. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 12. 2015), čiastka 96, číslo 345/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.