Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 339
Dátum doručenia: 11. 1. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 335 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 335 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 431 zo dňa 5. 2. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140431 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140431 (24 KB)

Rokovanie výborov

5. 3. 2013, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
12. 3. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 19. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 509 zo dňa 19. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 3. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 4. 2013), čiastka 20, číslo 72/2013.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.