Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktroým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1532
Dátum doručenia: 24. 2. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Antošová, J. Dlhopolček, K. Fajnor, P. Farkas, V. Horák, J. Hurban, P. Kuljaček, P. Minárik, I. Šulaj, P. Keszegh)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1559 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1559 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2139 zo dňa 15. 3. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2139 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 2139 (12 KB)

Rokovanie výborov

12. 4. 2006, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. 4. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 4. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 4. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR dňa 20. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2199 zo dňa 20. 4. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2199 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2199 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol 5. 5. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 5. 2006), čiastka 93/2006, číslo 261/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.