Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1483
Dátum doručenia: 20. 2. 2006
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Bollová, J. Drgonec, R. Kaliňák, L. Ladányi, P. Minárik, L. Polka, V. Soboňa, R. Vavrík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1512 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1512 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2136 zo dňa 15. 3. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2136 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 2136 (12 KB)

Rokovanie výborov

11. 4. 2006, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11. 4. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 4. 2006, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
19. 4. 2006, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ


Rokovanie gestorského výboru

19. 4. 2006, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR dňa 20. 4. 2006.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 04. 2006 Gál, Gábor Detail návrhu 3 1483 Gábor Gál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1483 Gábor Gál II (339 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2197 zo dňa 20. 4. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2197 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2197 (12 KB)

Redakcia

Zákon bol 5. 5. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 5. 2006), čiastka 91/2006, číslo 255/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.