Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny CIBULKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 226
Dátum doručenia: 14.1.2011
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Cibulková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 16.3.2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.3.2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 227 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 227 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 303 zo dňa 3.2.2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 16.3.2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18.3.2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120303 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120303 (15 KB)

Rokovanie výborov

8.3.2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
23.3.2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

23. 3. 2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 5.4.2011.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 03. 2011 Kalist, Peter Detail návrhu 5 0226 Peter Kalist II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0226 Peter Kalist II (51 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 405 zo dňa 5. 4. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.4.2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29.4.2011), čiastka 42, číslo 133/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.