Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 371
Dátum doručenia: 23.8.2007
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.10.2007..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16.10.2007.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 376 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 376 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 13. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 482 zo dňa 11.9.2007.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre sociálne veci a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.10.2007.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16.10.2007.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 482 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 482 (14 KB)

Rokovanie výborov

11.10.2007, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9.10.2007, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.10.2007, Výbor NR SR pre sociálne veci
10.10.2007, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2007, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 25.10.2007.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 10. 2007 Záhumenský, Marian Detail návrhu 4 0371 Marian Záhumenský (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0371 Marian Záhumenský (426 KB)
19. 10. 2007 Tóthová, Katarína Detail návrhu 4 0371 Katarína Tóthová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 0371 Katarína Tóthová II (563 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 590 zo dňa 25. 10. 2007

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.11.2007 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6.12.2007), čiastka 237/2007, číslo 568/2007.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.