Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 125
Dátum doručenia: 19. 12. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (F. Mikloško, J. Miklušičák, P. Muránsky)

Priložené dokumenty:

Tlač 125 (Parlamentná tlač) Tlač 125 (219 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 19. 2. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 21. 2. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 100 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 100 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 145 zo dňa 14. 1. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 19. 2. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 21. 2. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 145 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 145 (14 KB)

Rokovanie výborov

21. 2. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
19. 2. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
18. 2. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 2. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 1. 2003, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
13. 2. 2003, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

24. 2. 2003, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 28. 2. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 204 zo dňa 28. 2. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 3. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 3. 2003), čiastka 51/2003, číslo 110/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.