Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

Novela zákona, parlamentná tlač 1355
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1424 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1424 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2033 zo dňa 15. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832033 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832033 (18 KB)

Rokovanie výborov

9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 3. 2023, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 21. 3. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 03. 2023 16:38 Šefčík, Marek Detail návrhu 8 1355 Marek Šefčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1355 Marek Šefčík II (82 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2086 zo dňa 21. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 4. 2023), číslo 129/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.