Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Vladimíra LEDECKÉHO a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1248
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Cmorej, O. Dostál, V. Ledecký)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1308 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1308 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1768 zo dňa 8. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 8. 12. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 12. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US751768 (Uznesenie (1. čítanie)) US751768 (18 KB)

Rokovanie výborov

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 11. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 30. 3. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 03. 2023 Blcháč, Ján Detail návrhu 8 1248 Ján Blcháč II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1248 Ján Blcháč II (105 KB)
30. 03. 2023 10:04 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1248 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1248 Peter Cmorej II (402 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2176 zo dňa 30. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 4. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 4. 2023), číslo 137/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.