Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 294
Dátum doručenia: 2. 10. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Jílek, J. Karahuta, M. Kozelová, M. Kuriak, P. Liba, J. Majorová Garstková, E. Ňarjaš, Z. Pleštinská, P. Pollák, M. Potocký, J. Pročko, A. Remiášová, M. Svrček, M. Šofranko, T. Šudík, J. Vaňová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 290 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 290 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 382 zo dňa 3. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160382 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160382 (18 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
12. 11. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 441 zo dňa 25. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 12. 2020), číslo 354/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.