Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1234
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, T. Bernaťák, M. Číž, M. Glváč, M. Kuciaňová, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1284 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1284 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1567 zo dňa 7. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381567 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381567 (22 KB)

Rokovanie výborov

22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
28. 1. 2019, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
24. 1. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 31. 1. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 01. 2019 Remišová, Veronika Detail návrhu 7 1234 Veronika Remišová 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Veronika Remišová 1 II (52 KB)
29. 01. 2019 Remišová, Veronika Detail návrhu 7 1234 Veronika Remišová 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Veronika Remišová 2 II (129 KB)
29. 01. 2019 Remišová, Veronika Detail návrhu 7 1234 Veronika Remišová 3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Veronika Remišová 3 II (71 KB)
30. 01. 2019 18:00 Sloboda, Vladimír Detail návrhu 7 1234 Vladimír Sloboda II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Vladimír Sloboda II (73 KB)
30. 01. 2019 18:56 Poliačik, Martin Detail návrhu 7 1234 Martin Poliacik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Martin Poliacik II (180 KB)
30. 01. 2019 17:50 Číž, Miroslav Detail návrhu 7 1234 Miroslav Číž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Miroslav Číž II (88 KB)
30. 01. 2019 18:56 Poliačik, Martin Detail návrhu 7 1234 Martin Poliacik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1234 Martin Poliacik II (180 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1601 zo dňa 31. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 3. 2019), číslo 66/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.