Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 367
Dátum doručenia: 13. 1. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, Ľ. Blaha, M. Kéry, V. Matejička, J. Paška, E. Pfundtner, J. Podmanický, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 384 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 384 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 434 zo dňa 7. 2. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

14. 3. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 3. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

21. 3. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 28. 3. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 03. 2017 18:54 Kéry, Marián Detail návrhu 7 0367 Marián Kéry II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Marián Kéry II (84 KB)
23. 03. 2017 19:08 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0367 Jana Kiššová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Jana Kiššová2 II (74 KB)
23. 03. 2017 18:51 Drobný, Stanislav Detail návrhu 7 0367 Stanislav Drobný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Stanislav Drobný II (56 KB)
23. 03. 2017 19:09 Blaha, Ľuboš Detail návrhu 7 0367 Ľuboš Blaha (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Ľuboš Blaha (51 KB)
23. 03. 2017 19:08 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0367 Jana Kiššová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Jana Kiššová3 II (103 KB)
23. 03. 2017 19:09 Grausová, Natália Detail návrhu 7 0367 Natália Grausová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Natália Grausová II (54 KB)
23. 03. 2017 19:08 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0367 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0367 Jana Kiššová II (95 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 533 zo dňa 28. 3. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 4. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 4. 2017), číslo 95/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.