Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1866 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1684)
Dátum doručenia: 14. 12. 2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Madej, J. Laššáková, M. Kéry, V. Jasaň, V. Kučerová, A. Vitteková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1879 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1879 (13 KB)

Rokovanie výborov

15. 12. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

15. 12. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa UPV tlač 1866 (Spoločná správa) Správa UPV tlač 1866 (14 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 15. 12. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2230 zo dňa 15. 12. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2015), čiastka 116, číslo 438/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.