Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1866 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1684)
Dátum doručenia: 14.12.2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Jasaň, J. Laššáková, R. Madej, M. Kéry, V. Kučerová, A. Vitteková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1879 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1879 (13 KB)

Rokovanie výborov

15.12.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

15. 12. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa UPV tlač 1866 (Spoločná správa) Správa UPV tlač 1866 (14 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 15.12.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2230 zo dňa 15. 12. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.12.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23.12.2015), čiastka 116, číslo 438/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.