Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1625
Dátum doručenia: 17. 6. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1640 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1640 (15 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1817 zo dňa 19. 6. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1816 zo dňa 18. 6. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us531817 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531817 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 6. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 6. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 6. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 30. 6. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 06. 2015 18:34 Kolesík, Andrej Detail návrhu 6 1625 Andrej Kolesík II (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) 6 1625 Andrej Kolesík II (60 KB)
23. 06. 2015 17:40 Hlina, Alojz Detail návrhu 6 1625 Alojz Hlina II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1625 Alojz Hlina II (80 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1868 zo dňa 30. 6. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 7. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 7. 2015), čiastka 48, číslo 154/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.