Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1115
Dátum doručenia: 29. 5. 2009
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Valocký)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 2. 9. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1136 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1136 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1487 zo dňa 18. 6. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 2. 9. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391487 (Uznesenie (1. čítanie)) Us391487 (14 KB)

Rokovanie výborov

2. 9. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 9. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

8. 9. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.