Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VALOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1115
Dátum doručenia: 29.5.2009
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Valocký)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 2.9.2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 4.9.2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1136 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1136 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1487 zo dňa 18.6.2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 2.9.2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 4.9.2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391487 (Uznesenie (1. čítanie)) Us391487 (14 KB)

Rokovanie výborov

2.9.2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
2.9.2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2.9.2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

8. 9. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.