Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 19. júna 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1046 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 950)
Dátum doručenia: 6.7.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10.9.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10.9.2018.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1105 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1105 (13 KB)

Rokovanie výborov

4.9.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.9.2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR dňa 11.9.2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1311 zo dňa 11. 9. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24.9.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26.9.2018), číslo 269/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.