Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1314 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1140)
Dátum doručenia: 18. 11. 2014
Navrhovateľ:

Priložené dokumenty:


Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1315 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1315 (13 KB)

Rokovanie výborov

25. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2014, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2014, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 9. 12. 2014.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1478 zo dňa 9. 12. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 12. 2014), čiastka 111, číslo 377/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.