Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 97
Dátum doručenia: 20. 11. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Černá, A. Danko, J. Drgonec, Ľ. Lintner, V. Ondrejka)

Priložené dokumenty:

Tlač 97 (Parlamentná tlač) Tlač 97 (22 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 1. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 62 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 62 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 137 zo dňa 12. 12. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 1. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 1. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 137 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 137 (11 KB)

Rokovanie výborov

9. 1. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 1. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

9. 1. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 27. 2. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 197 zo dňa 27. 2. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 3. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 4. 2003), čiastka 53/2003, číslo 114/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.