Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1404
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Drábiková, R. Nemec, J. Szőllős, M. Šefčík, M. Šipoš, A. Záborská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1472 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1472 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2005 zo dňa 9. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us832005 (Uznesenie (1. čítanie)) Us832005 (19 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 3. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR dňa 28. 3. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 03. 2023 18:38 Záborská, Anna Detail návrhu 8 1404 Anna Záborská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1404 Anna Záborská II (80 KB)
23. 03. 2023 18:38 Záborská, Anna Detail návrhu 8 1404 Anna Záborská II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1404 Anna Záborská II 2 (79 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2150 zo dňa 28. 3. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 4. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 4. 2023), číslo 132/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.