Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1276
Dátum doručenia: 26. 10. 2022
Navrhovateľ: vláda (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1344 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1344 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1924 zo dňa 8. 12. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US781924 (Uznesenie (1. čítanie)) US781924 (18 KB)

Rokovanie výborov

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR dňa 2. 2. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1974 zo dňa 2. 2. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 2. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 2. 2023), číslo 53/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.