Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 4. októbra 2022 o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1287 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1011)
Dátum doručenia: 25. 10. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1342 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1342 (16 KB)

Rokovanie výborov

9. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 11. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

9. 11. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 9. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 11. 2022 14:47 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 1287 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1287 Jana Žitňanská II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1836 zo dňa 9. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 11. 2022), číslo 376/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.