Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 659
Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, K. Čekovský, P. Dobeš, L. Drábiková, K. Hatráková, M. Kavecká, M. Kozelová, K. Kučera, S. Kozarec, M. Laurenčík, R. Marcinčin, E. Ňarjaš, J. Pročko, A. Remiášová, J. Szőllős, M. Šofranko, T. Šudík, M. Šefčík, R. Tabák, R. Vašečka, J. Vaňová, M. Vetrák, A. Záborská, V. Zajačik)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 689 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 689 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 912 zo dňa 21. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400912 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400912 (19 KB)

Rokovanie výborov

19. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 10. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 20. 10. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 10. 2021 Hatráková, Katarína Detail návrhu 8 0659 Katarína Hatráková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0659 Katarína Hatráková II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1013 zo dňa 20. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 11. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 11. 2021), číslo 418/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.