Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 447
Dátum doručenia: 24. 2. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Brisudová, K. Hatráková, E. Horváthová, J. Majorová Garstková, Z. Šebová, M. Šipoš, T. Šudík, M. Vetrák, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 444 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 444 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 623 zo dňa 16. 3. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250623 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250623 (18 KB)

Rokovanie výborov

28. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 4. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

29. 5. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 6. 5. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 05. 2021 Horváthová, Eva Detail návrhu 8 0447 Eva Horváthová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0447 Eva Horváthová II (130 KB)
05. 05. 2021 17:11 Pivková, Alexandra Detail návrhu 8 0477 Alexandra Pivková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0477 Alexandra Pivková II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 726 zo dňa 6. 5. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 5. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 6. 2021), číslo 213/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.