Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Lukáša KYSELICU, Jozefa PROČKA, Moniky KOZELOVEJ a Marcela MIHALIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 396
Dátum doručenia: 8.1.2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Pročko, L. Kyselica, M. Mihalik, M. Vetrák, M. Kozelová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12.3.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 393 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 393 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 558 zo dňa 29.1.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12.3.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230558 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230558 (18 KB)

Rokovanie výborov

16.3.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16.3.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 1.4.2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 03. 2021 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0396 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0396 Milan Vetrák II (92 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 692 zo dňa 1. 4. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15.4.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23.4.2021), číslo 147/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.