Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 362
Dátum doručenia: 18.12.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12.3.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 359 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 359 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 538 zo dňa 27.1.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 12.3.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230538 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230538 (17 KB)

Rokovanie výborov

9.3.2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
11.3.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.3.2021, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 16.3.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 618 zo dňa 16. 3. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31.3.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.4.2021), číslo 125/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.