Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 91
Dátum doručenia: 12.5.2020
Navrhovateľ: vláda (podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 88 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 88 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 120 zo dňa 12.5.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 113 zo dňa 12.5.2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us070120 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070120 (17 KB)

Rokovanie výborov

13.5.2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13.5.2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13.5.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 5. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR dňa 14.5.2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 128 zo dňa 14. 5. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20.5.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21.5.2020), číslo 128/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.