Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 24. 3. 2020 o 15:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 28 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 28).
Návrh vlády odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 30 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 30).
Návrh vlády odôvodní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Body 3 a 4 sa prerokujú po schválení skráteného legislatívneho konania. V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrhy zákonov pod tlačami 29 a 31 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 3. schôdzi NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (Body 3 a 4 sa prerokujú po schválení skráteného legislatívneho konania. V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrhy zákonov pod tlačami 29 a 31 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 3. schôdzi NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 29 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod 5 sa prerokuje v stredu 25. marca 2020 od 11.00 hod.)
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 31) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 32 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 32).
Návrh vlády odôvodní minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33). - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. (Bod 8 sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania. V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 33 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 3. schôdzi NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 33 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.