Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 1600
Dátum doručenia: 15. 10. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (22 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (14 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (34 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 (14 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2020 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2020 (133 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2020 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2020 (13 KB)
Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 (13 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (19 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (25 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (21 KB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (12 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (1,1 MB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (13 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (234 KB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (60 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (46 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (38 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (48 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2019 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na rok 2019 (203 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Príloha) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa za rok 2019 (1,09 MB)
Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Revízia výdavkov na zdravotníctvo II (Príloha) Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Revízia výdavkov na zdravotníctvo II (1,8 MB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1850 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1850 (20 KB)

Rokovanie výborov

25. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20. 11. 2019, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
19. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 10. 2019, Výbor NR SR pre európske záležitosti
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
14. 11. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
20. 11. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci
25. 11. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
21. 11. 2019, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 3. 12. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2019 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1600 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1600 Anna Zemanová II (63 KB)
29. 11. 2019 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 1600 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1600 Soňa Gaborčáková II (48 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2269 zo dňa 3. 12. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 12. 2019), číslo 468/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT