Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 805 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 707)
Dátum doručenia: 19. 12. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 21. 12. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 21. 12. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 825 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 825 (13 KB)

Rokovanie výborov

21. 12. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 12. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

21. 12. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 21. 12. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1001 zo dňa 21. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 12. 2017), číslo 351/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.