Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1788 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1626)
Dátum doručenia: 8.11.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Blanár, E. Tomáš, R. Fico, R. Madej)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25.11.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1875 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1875 (16 KB)

Rokovanie výborov

19.11.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
21.11.2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 26.11.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2244 zo dňa 26. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6.12.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.12.2019), číslo 420/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.