Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 1639
Dátum doručenia: 23.8.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Sárközy, P. Antal)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.10.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1742 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1742 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2055 zo dňa 19.9.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.10.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.10.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492055 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492055 (23 KB)

Rokovanie výborov

10.10.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8.10.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.10.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 17.10.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2019 Antal, Peter Detail návrhu 7 1639 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1639 Peter Antal II (70 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2158 zo dňa 17. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11.11.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19.11.2019), číslo 379/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.