Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1341 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1212)
Dátum doručenia: 19.12.2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23.1.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23.1.2015.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1340 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1340 (13 KB)

Rokovanie výborov

13.1.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
27.1.2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

27. 1. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 28.1.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1548 zo dňa 28. 1. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4.2.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12.2.2015), čiastka 5, číslo 14/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.