Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta KALIŇÁKA na vydanie zákona o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1260
Dátum doručenia: 18. 8. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Kaliňák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1263 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1263 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 50. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1820 zo dňa 22. 9. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1820 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1820 (12 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2005, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11. 10. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 10. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 10. 2005, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

25. 10. 2005, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2005.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 10. 2005 Baška, Jaroslav Detail návrhu 3 1260 Jaroslav Baška II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1260 Jaroslav Baška II (343 KB)
08. 11. 2005 Podracká, Dana Detail návrhu 3 1260 Dana Podracká II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1260 Dana Podracká II (227 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1951 zo dňa 8. 11. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1951 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1951 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 29. 11. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 12. 2005), čiastka 223/2005, číslo 547/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.