Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 162
Dátum doručenia: 7. 2. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Brocka, P. Farkas, I. Hamarčák, S. Kozlík, J. Liška)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 143 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 143 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 189 zo dňa 26. 2. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 189 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 189 (12 KB)

Rokovanie výborov

8. 4. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
8. 4. 2003, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
1. 4. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
1. 4. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 4. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 9. 4. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 235 zo dňa 9. 4. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 4. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 5. 2003), čiastka 69/2003, číslo 144/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.