Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 299/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 160
Dátum doručenia: 7. 2. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, M. Hort, Ľ. Lintner, P. Minárik, P. Muránsky)

Priložené dokumenty:

Tlač č. 160 (Parlamentná tlač) Tlač č. 160 (373 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 142 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 142 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 188 zo dňa 26. 2. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 188 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 188 (14 KB)

Rokovanie výborov

7. 4. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2. 4. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. 4. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
15. 4. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 4. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 24. 4. 2003.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 268 zo dňa 24. 4. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 5. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 5. 2003), čiastka 160/2003, číslo 172/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.