Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 20. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1346 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1253)
Dátum doručenia: 2. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, M. Kuriak)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1408 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1408 (16 KB)

Rokovanie výborov

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR dňa 17. 2. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 02. 2023 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1346 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1346 Peter Kremský II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2044 zo dňa 17. 2. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 2. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 3. 2023), číslo 69/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.