Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Zákon z 20. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Predkladateľ Kremský, Peter
Číslo schôdze 83
Volebné obdobie 8
Dátum podania 15. 02. 2023


Podpísaní poslanci
 • Kerekréti, Ján
 • Kremský, Peter
 • Kučera, Karol
 • Kavecká, Monika
 • Kuriak, Milan
 • Kyselica, Lukáš
 • Liba, Peter
 • Šefčík, Marek
 • Dobeš, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Cseh, Peter
 • Fecko, Martin
 • Hus, Igor
 • Potocký, Milan
 • Vons, Peter
 • Šofranko, Mária
 • Tóth, Vojtech
 • Matovič, Igor
 • Majorová Garstková, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1346 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1346 Peter Kremský II (57 KB)

Deň v parlamente

<- ->