Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 26. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 360 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 274)
Dátum doručenia: 11. 12. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 12. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 12. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 355 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 355 (16 KB)

Rokovanie výborov

17. 12. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
17. 12. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

17. 12. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 17. 12. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 514 zo dňa 17. 12. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 12. 2020), číslo 417/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.