Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 202 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 107)
Dátum doručenia: 23. 12. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 198 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 198 (11 KB)

Rokovanie výborov

25. 1. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

25. 1. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa UPV tlač 202 (Spoločná správa) Správa UPV tlač 202 (19 KB)

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR dňa 1. 2. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 276 zo dňa 1. 2. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 2. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 2. 2011), čiastka 16/2011, číslo 33/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.