Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1158 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1022)
Dátum doručenia: 30. 7. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1185 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1185 (12 KB)

Rokovanie výborov

2. 9. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Rokovanie gestorského výboru

8. 9. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 8. 9. 2009.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1572 zo dňa 8. 9. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 9. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 10. 2009), čiastka 140/2009, číslo 386/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.