Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 697
Dátum doručenia: 12. 7. 2000
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Bohunický)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2000..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2000.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 36. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1020 zo dňa 14. 9. 2000.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2000.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2000.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1020 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1020 (14 KB)

Rokovanie výborov

17. 10. 2000,
10. 10. 2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 10. 2000, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11. 10. 2000, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2000, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR dňa 31. 10. 2000.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 41. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1130 zo dňa 31. 10. 2000

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1130 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1130 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 23. 11. 2000 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 11. 2000), čiastka 166, číslo 405.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.