Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Milana URBÁNIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1394
Dátum doručenia: 16. 11. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Tóthová, M. Urbáni)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 16. 1. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 17. 1. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1410 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1410 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 52. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2044 zo dňa 15. 12. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 16. 1. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 17. 1. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2044 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 2044 (12 KB)

Rokovanie výborov

25. 1. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 1. 2006, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
31. 1. 2006, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2006, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR dňa 2. 2. 2006.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2099 zo dňa 2. 2. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 2099 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 2099 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 13. 2. 2006 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 2. 2006), čiastka 37/2006, číslo 95/2006.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.