Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 1243
Dátum doručenia: 21. 7. 2005
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Abrhan, I. Farkas, I. Hamarčák, K. Mitrík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2005..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1246 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1246 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 50. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1812 zo dňa 22. 9. 2005.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 10. 2005.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 10. 2005.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1812 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1812 (12 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2005, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. 10. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 10. 2005, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

24. 10. 2005, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2005.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1950 zo dňa 8. 11. 2005

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1950 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 1950 (11 KB)

Redakcia

Zákon bol 29. 11. 2005 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 12. 2005), čiastka 221/2005, číslo 540/2005.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.