Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie

Ústavný zákon, parlamentná tlač 673
Dátum doručenia: 22. 4. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Abelovský, G. Bárdos, V. Ďaďo, G. Gál, P. Hrušovský, A. Ivanko, Ľ. Lintner, P. Minárik, V. Tkáč)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 680 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 680 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 911 zo dňa 12. 5. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 911 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 911 (13 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2004, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
8. 6. 2004, Zahraničný výbor NR SR
11. 6. 2004, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11. 6. 2004, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
8. 6. 2004, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. 6. 2004, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
9. 6. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 6. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 5. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 6. 2004, Výbor NR SR pre sociálne veci
2. 6. 2004, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
9. 6. 2004, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 24. 6. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1050 zo dňa 24. 6. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 6. 7. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 7. 2004), čiastka 173/2004, číslo 397/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.