Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Imricha HAMARČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 555
Dátum doručenia: 9. 2. 2004
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Hamarčák, J. Malchárek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 4. 2004..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2004.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 590 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 590 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 814 zo dňa 3. 3. 2004.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 4. 2004.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2004.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 814 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 814 (13 KB)

Rokovanie výborov

20. 4. 2004, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
16. 4. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 4. 2004, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 4. 2004, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 4. 2004, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 27. 5. 2004.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 987 zo dňa 27. 5. 2004

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 6. 2004 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 6. 2004), čiastka 147/2004, číslo 350/2004.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.