Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 357
Dátum doručenia: 22. 8. 2003
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 352 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 352 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 431 zo dňa 10. 9. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 431 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 431 (13 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
8. 10. 2003, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 10. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 10. 2003, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 24. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 565 zo dňa 24. 10. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 12. 2003), čiastka 210/2003, číslo 503/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.