Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 10. 8. 2010 o 17:30

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 34 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 34).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 35 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 35).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37).
Návrh vlády odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41).
Návrh vlády odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. (Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.) (V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať vládny návrh zákona pod tlačou 38 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. (Bod sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.) (V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať vládny návrh zákona pod tlačou 42 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 27 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie.
Vládny návrh ústavného zákona uvedie predsedníčka vlády Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 28 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 29 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rámcovou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 29) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 10. 30 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Veriteľskou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 30) - druhé a tretie čítanie.
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 11. 46 Návrh na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na voľbu predsedu a ďalších členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 46). (Tajné hlasovanie.).
Návrh odôvodní poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 12. 47 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 47).
Návrh uvedie poverený člen Zahraničného výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 13. 38 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 38) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 14. 42 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Hodina otázok
Hodina otázok je súčasťou schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 6 a 7 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu Interpelácie poslancov
Interpelácie poslancov sú súčasťou schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 6 a 7 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.