Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 69 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 38)
Dátum doručenia: 26. 8. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 3. 9. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 52 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 52 (11 KB)

Rokovanie výborov

2. 9. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 9. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

2. 9. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR dňa 7. 9. 2010.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 44 zo dňa 7. 9. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 9. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 9. 2010), čiastka 143/2010, číslo 372/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.