Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 299
Dátum doručenia: 27. 6. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Bárdos, P. Bódy, Ľ. Lintner, P. Minárik, R. Vavrík)

Priložené dokumenty:

Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (487 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 284 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 284 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 470 zo dňa 17. 9. 2003.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2003.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2003.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 470 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 470 (15 KB)

Rokovanie výborov

9. 10. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
17. 10. 2003, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
8. 10. 2003, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
7. 10. 2003, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2003, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 4. 11. 2003.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 597 zo dňa 4. 11. 2003

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 11. 2003 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 12. 2003), čiastka 213/2003, číslo 510/2003.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.