Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 150
Dátum doručenia: 6. 2. 2003
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Hurban, J. Kovarčík, J. Pataky, Z. Kondrlíková-Plháková, J. Rusnák, T. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 4. 2003..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 4. 2003.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 127 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 127 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 183 zo dňa 26. 2. 2003.


Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 183 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 183 (11 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.